تبلیغات
گلوله ها می نویسند - لژ اعظم فراماسونری به روایت BBC فارسی

سقراط : نبینید چه كسی سخن می گوید بلكه بشنوید او چه می گوید .

(( كسی كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد گرفتار هجوم اشتباهات نمی شود ))

باید به حكم سپیده از كوچه شب گذر كرد


كوچه هایمان را به نامشان كردیم تا هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذر گاه كدام شهید با آرامش به خانه می رسیم

علیرضا

جستجو

 

لژ اعظم فراماسونری به روایت BBC فارسی

دوشنبه 1 خرداد 1391   03:56 ب.ظ


نوشته شده توسط : علیرضا