تبلیغات
گلوله ها می نویسند - موسیقی جواب

سقراط : نبینید چه كسی سخن می گوید بلكه بشنوید او چه می گوید .

(( كسی كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد گرفتار هجوم اشتباهات نمی شود ))

باید به حكم سپیده از كوچه شب گذر كرد


كوچه هایمان را به نامشان كردیم تا هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذر گاه كدام شهید با آرامش به خانه می رسیم

علیرضا

جستجو

 

موسیقی جواب

جمعه 29 اردیبهشت 1391   05:55 ب.ظ


نوع مطلب : 30 یا 30 ،یك عكس و فیلم = یك كتاب ،


نوشته شده توسط : علیرضا