تبلیغات
گلوله ها می نویسند - ارتداد

سقراط : نبینید چه كسی سخن می گوید بلكه بشنوید او چه می گوید .

(( كسی كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد گرفتار هجوم اشتباهات نمی شود ))

باید به حكم سپیده از كوچه شب گذر كرد


كوچه هایمان را به نامشان كردیم تا هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذر گاه كدام شهید با آرامش به خانه می رسیم

علیرضا

جستجو

 

ارتداد

جمعه 29 اردیبهشت 1391   12:01 ب.ظ


نوع مطلب : یك عكس و فیلم = یك كتاب ،30 یا 30 ،علم و فرهنگ ،


نوشته شده توسط : علیرضا