تبلیغات
گلوله ها می نویسند - ایرانی آزاد ((فیلم))

سقراط : نبینید چه كسی سخن می گوید بلكه بشنوید او چه می گوید .

(( كسی كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد گرفتار هجوم اشتباهات نمی شود ))

باید به حكم سپیده از كوچه شب گذر كرد


كوچه هایمان را به نامشان كردیم تا هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذر گاه كدام شهید با آرامش به خانه می رسیم

علیرضا

جستجو

 

ایرانی آزاد ((فیلم))

سه شنبه 13 دی 1390   09:56 ب.ظ


نوع مطلب : 30 یا 30 ،یك عكس و فیلم = یك كتاب ،آزادی ((فیلم))


نوشته شده توسط : علیرضا