تبلیغات
گلوله ها می نویسند - شنل قرمزی ((فیلم))

سقراط : نبینید چه كسی سخن می گوید بلكه بشنوید او چه می گوید .

(( كسی كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد گرفتار هجوم اشتباهات نمی شود ))

باید به حكم سپیده از كوچه شب گذر كرد


كوچه هایمان را به نامشان كردیم تا هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذر گاه كدام شهید با آرامش به خانه می رسیم

علیرضا

جستجو

 

شنل قرمزی ((فیلم))

دوشنبه 12 دی 1390   08:46 ب.ظ


نوع مطلب : یك عكس و فیلم = یك كتاب ،
شنل قرمزی در  فیس بوك    ((فیلم))


نوشته شده توسط : علیرضا