تبلیغات
گلوله ها می نویسند - لحظه ای تفكر با خود

سقراط : نبینید چه كسی سخن می گوید بلكه بشنوید او چه می گوید .

(( كسی كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد گرفتار هجوم اشتباهات نمی شود ))

باید به حكم سپیده از كوچه شب گذر كرد


كوچه هایمان را به نامشان كردیم تا هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذر گاه كدام شهید با آرامش به خانه می رسیم

علیرضا

جستجو

 

لحظه ای تفكر با خود

چهارشنبه 7 دی 1390   09:46 ب.ظ


نوع مطلب : جامعه ، دانشگاه ،

قلم قطع شده آوینی با مین تهران  ((فیلم))میدون مین تهران هزار بار از میدون مین فکه خطرناک تره،            

میدون مینفکه پای آوینی رو قطع کرد 

،میدون مین تهران قلمش رو قطع کرد.

نوشته شده توسط : علیرضا