تبلیغات
گلوله ها می نویسند - قدرت رسانه ای ((عكس))

سقراط : نبینید چه كسی سخن می گوید بلكه بشنوید او چه می گوید .

(( كسی كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد گرفتار هجوم اشتباهات نمی شود ))

باید به حكم سپیده از كوچه شب گذر كرد


كوچه هایمان را به نامشان كردیم تا هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذر گاه كدام شهید با آرامش به خانه می رسیم

علیرضا

جستجو

 

قدرت رسانه ای ((عكس))

یکشنبه 4 دی 1390   11:11 ب.ظ


نوع مطلب : یك عكس و فیلم = یك كتاب ،30 یا 30 ،


چگونه رسانه ها می توانند مثل یك آب خوردن دیدگاه ما را تغییر دهند ... ((عكس))


نوشته شده توسط : علیرضا