تبلیغات
گلوله ها می نویسند - آخوند نایاب ((قسمت دوم))

سقراط : نبینید چه كسی سخن می گوید بلكه بشنوید او چه می گوید .

(( كسی كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد گرفتار هجوم اشتباهات نمی شود ))

باید به حكم سپیده از كوچه شب گذر كرد


كوچه هایمان را به نامشان كردیم تا هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذر گاه كدام شهید با آرامش به خانه می رسیم

علیرضا

جستجو

 

آخوند نایاب ((قسمت دوم))

شنبه 3 دی 1390   08:38 ب.ظ


نوع مطلب : یك عكس و فیلم = یك كتاب ،
آخوند امروزی كم پیدا میشه!   (( فیلم)) 


نوشته شده توسط : علیرضا