تبلیغات
گلوله ها می نویسند - افزایش مهریه

سقراط : نبینید چه كسی سخن می گوید بلكه بشنوید او چه می گوید .

(( كسی كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد گرفتار هجوم اشتباهات نمی شود ))

باید به حكم سپیده از كوچه شب گذر كرد


كوچه هایمان را به نامشان كردیم تا هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذر گاه كدام شهید با آرامش به خانه می رسیم

علیرضا

جستجو

 

افزایش مهریه

جمعه 4 آذر 1390   08:07 ب.ظ


نوع مطلب : یك عكس و فیلم = یك كتاب ،جامعه ،                         خدا نصیب هیچ پسری نكنه
                               


نوشته شده توسط : علیرضا