تبلیغات
گلوله ها می نویسند - بعضی ها یاد بگیرند

سقراط : نبینید چه كسی سخن می گوید بلكه بشنوید او چه می گوید .

(( كسی كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد گرفتار هجوم اشتباهات نمی شود ))

باید به حكم سپیده از كوچه شب گذر كرد


كوچه هایمان را به نامشان كردیم تا هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذر گاه كدام شهید با آرامش به خانه می رسیم

علیرضا

جستجو

 

بعضی ها یاد بگیرند

جمعه 4 آذر 1390   08:02 ب.ظ


نوع مطلب : یك عكس و فیلم = یك كتاب ،                                                   
                                                                                                                                                                                                                                           یك طرح جالب در مورد حجاب


نوشته شده توسط : علیرضا