تبلیغات
گلوله ها می نویسند - عكس یادگاری

سقراط : نبینید چه كسی سخن می گوید بلكه بشنوید او چه می گوید .

(( كسی كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد گرفتار هجوم اشتباهات نمی شود ))

باید به حكم سپیده از كوچه شب گذر كرد


كوچه هایمان را به نامشان كردیم تا هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذر گاه كدام شهید با آرامش به خانه می رسیم

علیرضا

جستجو

 

عكس یادگاری

جمعه 4 آذر 1390   07:51 ب.ظ


نوع مطلب : یك عكس و فیلم = یك كتاب ،

                   
                       عاقبت زبان یاد نگرفتن همین میشه ! 

              ببین کارشون به کجا رسیده که این عرب ها هم فالشونو گرفتن!

آمریكایی خر  
             ترجمه :   این آمریکایی خر است عربی نمی فهمد! برادر شما ابوجهاد

نوشته شده توسط : علیرضا