تبلیغات
گلوله ها می نویسند - پاك كن اسلامی از راه رسید

سقراط : نبینید چه كسی سخن می گوید بلكه بشنوید او چه می گوید .

(( كسی كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد گرفتار هجوم اشتباهات نمی شود ))

باید به حكم سپیده از كوچه شب گذر كرد


كوچه هایمان را به نامشان كردیم تا هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذر گاه كدام شهید با آرامش به خانه می رسیم

علیرضا

جستجو

 

پاك كن اسلامی از راه رسید

سه شنبه 1 آذر 1390   07:29 ب.ظ


نوع مطلب : یك عكس و فیلم = یك كتاب ،فراتر از مرزها ،30 یا 30 ،

       


       

                       پاک کنی به سبک بیداری اسلامی

پاک کنی به سبک بیداری اسلامی

منبع : بولتن نیوز


نوشته شده توسط : علیرضا