تبلیغات
گلوله ها می نویسند - فقط خانم ها كلیك نمایند

سقراط : نبینید چه كسی سخن می گوید بلكه بشنوید او چه می گوید .

(( كسی كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد گرفتار هجوم اشتباهات نمی شود ))

باید به حكم سپیده از كوچه شب گذر كرد


كوچه هایمان را به نامشان كردیم تا هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذر گاه كدام شهید با آرامش به خانه می رسیم

علیرضا

جستجو

 

فقط خانم ها كلیك نمایند

شنبه 16 مهر 1390   11:25 ق.ظ


نوع مطلب : علم و فرهنگ ،
                                   

                           این تصویر را فقط خانم ها ببینند!

بلایی که کفش پاشنه بلند بر سر استخوان های پا می آورد

نوشته شده توسط : علیرضا